Close
Close

I'm a boater! Email me yachts and information.


I accept YachtWorld's Terms of Use

Boats Group Copyright


Registrert firmanavn

© Copyright 2023 Boats Group
1221 Brickell Avenue Suite 2300, Miami, FL 33131.
Ettertrykk forbudt.

Generelt

Dette nettstedet stilles til disposisjon "uten mangelgaranti" og uten annen form for garanti, enten uttrykkelig eller implisert, inkludert, men ikke utelukkende, impliserte garantier for generell bruksdugelighet, dugelighet til spesielle formål og ikke-brudd.

Kan inneholde unøyaktigheter og trykkfeil. Informasjonene blir regelmessig tilføyd og endret. Boats Group er på ethvert tidspunkt berettiget til å legge til og/eller endre dette nettstedet og/eller tjenestene som beskrevet.

Copyright

Opphavsretten tilhører Boats Group. Dette nettstedet skal kun brukes til informasjonsformål.

Innholdet på denne Internett-siden, inklusive, men ikke utelukkende nettstedets "look and feel", oppsett, tekst, grafikker, bilder, lyd- og videomateriale, design, URL og programvare (samlebegrepet "innhold") verken eies av eller brukes med tillatelse fra Boats Group og er beskyttet av hhv. US-amerikansk og internasjonal opphavsrett og markedsrett. Alle rettigheter, inklusive, men ikke utelukkende opphavsretten, tittelen og interessene i innholdet tilhører Boats Group og/eller tilsvarende opphavsmenn. Sammenstillingen (dvs. samlingen, utformingen og oppstillingen) av hele innholdet på dette nettstedet er også utelukkende eiendom av Boats Group og/eller tilsvarende opphavsmenn og er beskyttet av US-amerikanske og internasjonale opphavsretter.

Det er ikke tillatt å reprodusere innholdet på noen måte, verken å publisere innholdet på nytt, kopiere det, overføre det eller distribuere det. Det er ikke tillatt å forandre, tilpasse, reversere eller bruke innholdet på noen måte verken i deler eller helt såfremt dette ikke er uttrykkelig fastsatt i standard kontraktvilkår eller avtaler med besøkende (hvis publisert på dette nettstedet) og kun med skriftlig forhåndstillatelse fra innholdets opphavsmann. All uberettiget bruk av innholdet er et brudd på opphavsretten og markedsrettene og kan ev. bryte privat og offentlig rett og/eller kommunikasjonens forskrifter og lover. Ovennevnte brudd kan medføre strafferettslige tiltak.

Varemerker

Varemerker, servicemerker, handelsnavn, domenenavn og logoer ("varemerker") som vises på dette nettstedet, er enten ikke avgjorte, registrerte eller ikke registrerte varemerker av Boats Group eller de respektive eierne. Du er IKKE berettiget til å bruke varemerker uten uttrykkelig skriftlig forhåndstillatelse av Boats Group eller de respektive eierne.

Ved spørsmål ang. opphavsretten og opplysninger om varemerkene eller ved nærmere informasjon om åndsverket, kontakt Boats Group's Intellectual Property Department på +44 (0)1329 222300.